สายการผลิต

สายการผลิตหล่อและกลิ้ง

Henan Yongsheng Aluminum Industry Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 0

 

สายการผลิตรีดเย็น

Henan Yongsheng Aluminum Industry Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 1

 

เตาแบ่งเบา

Henan Yongsheng Aluminum Industry Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 2

 

 เครื่องตัดอลูมิเนียม

Henan Yongsheng Aluminum Industry Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 3

 

เครื่องตัดแผ่นอลูมิเนียม 

Henan Yongsheng Aluminum Industry Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 4

 

 สายการผลิตอลูมิเนียมเคลือบสี

Henan Yongsheng Aluminum Industry Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 5

 

 สายการผลิตแผ่นเวเฟอร์อลูมิเนียม

Henan Yongsheng Aluminum Industry Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 6

 

สายการผลิตกระจกอลูมิเนียม

Henan Yongsheng Aluminum Industry Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 7

OEM/ODM

Henan Yongsheng Aluminum Industry Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 0

 

Henan Yongsheng Aluminum Industry Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 1

 

Henan Yongsheng Aluminum Industry Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 2

 

Henan Yongsheng Aluminum Industry Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 3

 

Henan Yongsheng Aluminum Industry Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 4

 

 

ฝากข้อความ